Tržní odhady nemovitostí, zpracování cenových map, znalecké posudky

Vítejte u nás

Společnost odhady-nemovitosti.cz s.r.o. byla založena za účelem specializace činnosti, a to zpracování tržních odhadů nemovitostí a vypracovávání cenových map pro města a obce v souvislosti se znaleckou činností jednatele a jediného vlastníka společnosti Ing. Františka Vlčka.

Společnost má platnou koncesi na oceňování nemovitého majetku, a má tedy odbornou způsobilost jednak pro tržní odhady nemovitostí, zpracovávání znaleckých posudků dle cenových předpisů a ke zhotovování cenových map.
» více o společnosti


Vzdělání a praxe

Licence znaleckého ústavu A-Consult plus

Vzdělání:
Ústav soudního inženýrství v Brně – studium technického znalectví v oboru oceňování nemovitostí

Bankovní institut v Praze – kurs pro tržní oceňování nemovitostí a bankovnictví.

JSME členy

Asociace znalců a odhadců české republiky Asociace znalců a odhadců české republiky


Licence znaleckého ústavu A-Consult plus Licence znaleckého ústavu A-Consult plus


Česká společnost certifikovaných odhadců majetku Česká společnost certifikovaných odhadců majetku


VÝZNAMNÍ klienti

referenční odhady