Tržní odhady nemovitostí, zpracování cenových map, znalecké posudky

Odborná praxe a vzdělání

Jednatelem a jediným vlastníkem společnosti je Ing. František Vlček, soudní znalec pro znaleckou činnost v oborech ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, stavby obytné a průmyslové. S ohledem na tuto skutečnost je oprávněn podávat znalecké posudky pro oceňování nemovitostí.

Na základě licence udělené znaleckým ústavem A-Consult, je zároveň licencovaným odhadcem pro stanovení tržních cen nemovitostí.

V rámci své praxe spolupracuje rovněž se znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., ve kterém je členem dozorčí rady a pro tento ústav se zabývá oceňováním nemovitostí.

Vzdělání

  • Ústav soudního inženýrství v Brně – studium technického znalectví v oboru oceňování nemovitostí – ukončeno v roce 1998.
  • Bankovní institut v Praze – kurs pro tržní oceňování nemovitostí a bankovnictví – v roce 1999.

Členství v profesních organizacích

  • Asociace znalců a odhadců české republiky
  • Licence znaleckého ústavu A-Consult plus
  • Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
  • Znalecký ústav Ostravská znalecká